Vyberte svoj jazyk

O ochrane osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. Zodpovedný za spracovanie osobných údajov

Za spracovanie osobných údajov v rámci tejto webovej prezentácie je podľa predpisov Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) zodpovedná:

Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2

Bratislava 831 04

Tel.: +421 2 4464 8142

Web: https://www.sto.sk

E-mail: info.sk@sto.com

Kontakt na menovanú kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov:

info.sk@sto.com

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás informujeme o rozsahu spracovania vašich osobných údajov.

B. Spracúvanie osobných údajov

V rámci prevádzky našej webovej stránky spracúvame údaje. Spracúvanie údajov zahŕňa pri ich odovzdávaní na ďalšie spracovanie aj ich odtajnenie.

Pre poskytovanie údajov do USA existuje od Európskej komisie uznesenie o primeranosti, EU-US Privacy Shield. V ňom komisia potvrdila, že garancia pre poskytovanie údajov do USA na základe EU-US Privacy Shield zodpovedajú štandardom ochrany údajov EÚ. Ak poskytujeme údaje do USA, vyznačujeme tu aj účasť našich servisných firiem na EU-US Privacy Shield.

V nasledujúcom prehľade sú jednotlivo uvedené dotknuté údaje, účely spracovania, právne základy, príjemca a prevody do tretích štátov:

a) Súbor protokolu

Vašu návštevu na našich webových stránkach protokolujeme. Pritom sa spracúvajú nasledujúce údaje: názov otvorenej webovej stránky, dátum a čas otvorenia, množstvo prenesených dát, typ prehľadávača vrátane verzie, vami používaný operačný systém, referrer-URL (predtým navštívená webová stránka), vaša IP adresa a dopytujúci provider. Toto je nutné na zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky. Údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Súbor protokolu sa po uplynutí siedmich dní vymaže, ledaže by bol nutný na vyjasnenie alebo na preukázanie konkrétnych porušení práv, ktoré sa objavili počas lehoty uloženia.

b) Hosting

V rámci hostingu sa ukladajú všetky údaje spracúvané v súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky. Toto je nutné na zabezpečenie prevádzky webovej stránky. Údaje spracúvame zodpovedajúco na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Na poskytovanie našej online prezentácie používame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým poskytujeme vyššie uvedené údaje.

c) Kontaktovanie

Len čo sa s nami skontaktujete, spracúvajú sa vaše osobné údaje (meno, kontaktné údaje, ak ich uvediete) a vaša správa výhradne na spracovanie a vybavenie vášho dopytu. Tieto údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 b) nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR s cieľom vybaviť váš dopyt a nebudeme ich poskytovať tretím stranám. Ak by sme vaše osobné údaje chceli spracovať na iný účel, než na ktorý boli získané, budeme vás o tom informovať.

d) Bulletin

Aby sme vám mohli pravidelne poskytovať informácie o našej firme a našich ponukách, ponúkame na to zasielanie bulletinu. S vaším prihlásením na odber bulletinu spracúvame vami zadané údaje (e-mailovú adresu ako aj ostatné dobrovoľné údaje).

Zasielanie bulletinu na základe prihlášky sa deje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR.

e) Analýza webových stránok a marketing

Aby sme mali možnosť používať určité funkcie, využívame takzvané cookies. Tu ide o malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom prístroji a vymieňajú s ostatnými poskytovateľmi. Niektoré z nami používaných cookies sa bezprostredne po zavretí vášho prehľadávača zmažú (tzv. relačné cookies). Iné cookies zostávajú na vašom koncovom prístroji a umožňujú identifikáciu vášho prehľadávača pri ďalšej návšteve (perzistentné cookies).

Všetky cookies uložené na vašom koncovom prístroji môžete zmazať a bežné prehľadávače nastaviť tak, že je ukladaniu cookies zabránené.

V tomto prípade budete najskôr musieť pri každej návšteve tejto webovej stránky niektoré nastavenia obnovovať a akceptovať obmedzenie určitých funkcií.

Využívame cookies v súvislosti s nasledujúcimi funkcionalitami:

Google Analytics

Informácia o vašom používaní týchto webových stránok generovaná súbormi cookie (vrátane vašej IP adresy) je prenášaná a uložená spoločnosťou Google na serveri v Spojených štátoch amerických. Túto informáciu používame na analyzovanie vášho využívania týchto webových stránok s cieľom zostaviť prehľady o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním týchto webových stránok. Spracúvanie údajov, ktoré týmto spôsobom získavame, prebieha na základe nášho prevažujúceho záujmu na optimálnom uplatnení našej online ponuky na trhu v súlade s čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. V žiadnom prípade nebude Google spájať vašu IP adresu s ďalšími získanými údajmi.

Radi by sme poukázali na to, že táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením Anonymizácia IP. Tým je zaistené, že IP adresy sú pred prenosom na server v Spojených štátoch amerických skrátené. Vo väčšine prípadov to zabraňuje možnosti použiť uložené údaje na priame určenie jednotlivca. Iba za výnimočných okolností môže dôjsť k prenosu celej IP adresy na server v Spojených štátoch amerických, kde následne dôjde k jej skráteniu.

Na odstránenie svojho súhlasu môžete využiť nasledujúci odkaz, čím dôjde k deaktivácii doplnku Google Analytics v prehľadávači: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ďalšie informácie týkajúce sa využitia údajov spoločnosťou Google v sieti Google Partner Network sú k dispozícii tu:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz

Google je certifikovaný tu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google nájdete tu:

https://policies.google.com/privacy

f) Zapojenie externého obsahu

Na optimalizáciu zobrazenia a ponuky našej webovej stránky využívame externé dynamické obsahy. Pri návšteve webovej stránky sa cez API pošle na server príslušného providera obsahu dopyt, pri ktorom sa odovzdajú určité logovacie údaje (napr. IP adresa používateľa). Následne sa odošle na našu webovú stránku a tu taktiež zobrazí dopytovaný dynamický obsah.

Využívame externý obsah v súvislosti s nasledujúcimi funkcionalitami:

aa) Zapojenie YouTube videí

Na našej webovej stránke sme zapojili videá portálu YouTube spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Pri prehrávaní videí sa prenášajú na servery služby YouTube v USA logovacie údaje. Toto spracovanie prebieha na základe nášho prevažujúceho záujmu na optimálnom uplatnení našej ponuky na trhu podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR

YouTube je certifikovaná na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ďalšie informácie na: https://policies.google.com/privacy

bb) Google Maps

Na poskytnutie interaktívnej mapy určenej na vaše využitie používame aj mapovú službu „Google Maps“ od spoločnosti Google. Pri zobrazení mapy sa na server spoločnosti Google do USA prenášajú a tam ukladajú údaje vrátane vašej IP adresy a vášho stanovišťa. Toto spracovanie prebieha na základe nášho prevažujúceho záujmu na optimálnom uplatnení našej ponuky na trhu podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR

Google je certifikovaná na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy

cc) Seznam.cz

Seznam.cz, a.s., so sídlom Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000

Zozbierané súbory cookie sú následne spracované spoločnosťou Seznam.cz v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele a tu: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi

g) Sociálne pluginy (Social Plugins)

Na našich webových stránkach využívame pluginy tretích poskytovateľov. Tým môžete informovať svoje kontakty, či sa vám naša internetová ponuka páči, odkázať na obsahy alebo ich zdieľať. Pluginy sú označené logom príslušného tretieho poskytovateľa.

Pri návšteve našej stránky sa prenášajú vaše údaje na príslušného tretieho poskytovateľa.

Ak ste aj používateľom tretieho poskytovateľa, môžu byť tieto údaje priradené zodpovedajúcemu kontu používateľa u tohto poskytovateľa.

Prenos týchto údajov na tretieho poskytovateľa môže nastať podľa okolností aj vtedy, aj keď nie ste u tretieho poskytovateľa registrovaní ako používatelia a nekliknete na plugin na našich stránkach.

Pri odovzdávaní údajov bez súčasného prihlásenia u tretieho poskytovateľa však nie je bezprostredne možné vytvoriť k vám priamu osobnú väzbu (napr. cez IP adresu); toto by bolo možné iba cez informáciu vášho providera.

Účel a rozsah spracúvania údajov tretím poskytovateľom môžete zistiť v upozorneniach na ochranu osobných údajov príslušného tretieho poskytovateľa.

Spracovanie týchto údajov prebieha na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na optimálnom uplatnení našej online ponuky na trhu podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Na našej webovej stránke využívame pluginy nasledujúcich poskytovateľov:

• YouTube plugin spoločnosti Google Inc., sídliacej v San Bruno, Kalifornia, USA

Certifikované na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ďalšie informácie na: https://policies.google.com/privacy

LinkedIN-plugin, spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085 USA

Ďalšie informácie na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Certifikované na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

C. Obdobie uloženia údajov

Osobné údaje ukladáme tak dlho, ako je to nutné na účely, na ktoré boli spracované, alebo do odvolania vami udeleného súhlasu. Ak je nutné zohľadniť zákonné lehoty uloženia, môže byť obdobie uloženia určitých údajov, bez ohľadu na účel spracovania, až 10 rokov.

D. Vaše dotknuté práva

a) Informácie

Na prianie dostanete kedykoľvek bezplatnú informáciu o osobných údajoch, ktoré sme o vás uložili.

b) Oprava, zmazanie, obmedzenie spracúvania (blokácia), odvolanie

Ak by ste už neboli oboznámení s uložením vašich osobných údajov alebo sa tieto stali nesprávnymi, dáme na zodpovedajúci pokyn podnet na zmazanie alebo blokáciu vašich údajov alebo vykonáme potrebné korektúry (ak je toto podľa platného práva možné). To isté platí, ak by sme mali v budúcnosti spracúvať údaje iba obmedzene.

c) Prenosnosť dát

Na vašu žiadosť vám poskytneme vaše údaje k dispozícii v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, takže môžete poskytnúť údaje na prianie inej zodpovednej osobe.

d) Právo sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz).

e) Právo na odvolanie súhlasu s účinkami do budúcna

Udelené súhlasy môžete kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať. Vaším odvolaním zostane zákonnosť spracúvania údajov až do okamihu odvolania nedotknutá.

f) Obmedzenia

Údaje, pri ktorých nie sme schopní identifikovať dotknutú osobu, napr. ak bola kvôli analýze anonymizovaná, nie sú zahrnuté pod predchádzajúce práva. Informácia, zmazanie, blokácia, korektúra alebo prenos na inú firmu sú vo vzťahu k týmto údajom možné len v prípade, že nám poskytnete dodatočné informácie, ktoré nám identifikáciu umožnia.

g) Uplatnenie vašich dotknutých práv

S otázkami vo veci spracovania vašich osobných údajov vyplývajúcimi z naplnenia vášho práva byť informovaný alebo s požiadavkami na opravu, blokáciu, odvolanie, mazanie či prenos dát na inú spoločnosť sa, prosím, obracajte na

info.cz@sto.com

RIGHT OFFCANVAS AREA