Vyberte svoj jazyk

Identifikačné údaje spoločnosti

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava

IČO:36029351

DIČ:2020092107

IČ DPH:SK2020092107

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 39288/V.

Tel.: +421 2 4464 8142
Fax: +421 2 4445 3075
info.sk@sto.com

RIGHT OFFCANVAS AREA