Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Brožúra koncernu Sto

Čo poháňa Sto

O cieľoch a skutočnosti

Považujeme sa za technologického lídra v oblasti príjemného a ekologického stvárnenia obytných stavieb.


Po celom svete. Tento nárok zahŕňa najrôznejšie stránky stavebníctva. A prejavuje sa vo všetkých zložkách nášho podniku. V tejto brožúre sa dozviete, ako tento cieľ premieňame na skutočnosť.