Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Náter Stocolor Climasan čistí vzduch podľa vzoru prírody

18168
StoColor Climasan

Ako získať čistý vzduch? Stačí len zapnúť svetlo. Interiérový disperzné matný náter stien a stropov StoColor Climasan od firmy Sto dokáže aj bez UV-žiarenia aktívne odstrániť zápach a zlepšiť ovzdušie v miestnosti.

Viaže a odbúrava totiž škodliviny, ktoré uvoľňuje nábytok, záclony, cigaretový dym, zápach z kuchyne a ďalšie zdroje alebo ktoré sa dostanú do miestnosti oknom. Náter sa osvedčí nielen v obytnej miestnosti, ale aj v náročných priestoroch napr. reštaurácií, kaviarní, školských tried, škôlok či predajní.

StoColor Climasan používa rovnaký efekt: vplyvom svetla sa aktivuje katalyzátor, ktorý je v nátere a ktorý neutralizuje organické škodlivé látky z ovzdušia. Látky, ktoré sú v miestnosti rozptýlené vo vzduchu, sa ukladajú na natreté povrchy stien a stropov. Mechanizmus a funkčnosť náteru je potvrdená skúšobňami.

NÁTER STOCOLOR CLIMASAN ČISTÍ VZDUCH PODĽA VZORU PRÍRODY 3

StoColor Climasan je zatiaľ prvá a jediná vnútorná farba, ktorá je funkčná bez UV-žiarenia. Náter využíva princípu fotokatalýzy, ktorý je starý ako príroda sama. Za pomoci svetla a chlorofylu produkujú rastliny kyslík a cukry


Viac o StoColor Climasan

Produktová stránka StoColor Climasan

StoColor Climasan

Fotokatalytická interiérová farba zabezpečuje svieži vzduch a zlepšuje klímu v miestnosti.

film | 1:05