Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Podlahové povrchy StoCretec pre parkovacie domy a podzemné garáže

Cretec podlahové povrchy pre parkovacie domy

Požiadavky na povrchy parkovísk sa líšia a v závislosti na polohe, stave a záťaži plochy je nutné vždy vypracovať vhodné riešenie, ktoré bude navyše zodpovedať estetickým nárokom a potrebám zvoleného systému riadenia dopravy.


StoCretec patrí už niekoľko desaťročí k hlavným dodávateľom podlahových povrchov pre parkoviská a podzemné garáže. Vysoko špecializované systémy sa už osvedčili na mnohých miliónoch metrov štvorcových. V rámci sortimentu StoCretec môže tím špecialistov Sto ponúknuť inovatívne riešenia pre podlahové dosky z vodostavebného betónu s dokonalou ochranou proti extrémnemu trvalému zaťaženiu spätným prevlhnutím a trhlinami. Nechýba ani riešenie pre podlahové dosky a vzlínajúcu vlhkosť alebo bezpečné zaobchádzanie s trhlinami u prechodných podlaží. Samostatnou oblasťou sú vjazdy a rampy s neutíchajúcim zaťažením "navrch a dolu". Vďaka produktom a systémovému prístupu Sto sú výborne chránené aj parkoviská na strechách, ktoré vynikajú vysokou odolnosťou proti vetru, počasiu a pneumatikám. Vždy sa navyše počíta aj s vysokým prevádzkovým zaťažením u pochôdznych plôch parkovísk.


Viac informácií o systémom ochrany povrchu StoCretec v parkovacích domoch a podzemných garážach nájdete na našich stránkach.

Podlahové povrchy pre parkovacie domy a podzemné garáže

Produktová brožúra s ukážkami riešení podláh v garážových domoch k stiahnutiu.