Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Filozofia spoločnosti

Vízia spoločnosti

Byť na špici v oblasti technológií na úpravy zastavaného životného priestoru – úpravy s ľudským rozmerom a v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. A to globálne.

Misia spoločnosti

Udržovanie hodnoty stavieb a ich estetické pôsobenie predstavuje trvalú výzvu.


V úzkej spolupráci so svojimi partnermi vyvíja spoločnosť Sto novátorské, funkčné produkty a systémy na stvárnenie konštrukčných súčastí a povrchov stavieb vo vonkajšom prostredí aj v interiéri. Našim zákazníkom poskytujeme poradenstvo v technických aj estetických otázkach.

Naša misia: stavať zodpovedne


Produkty a systémy spĺňajú požiadavky na energetickú efektivitu, preventívne technológie vytvárajú súlad medzi ekonómiou a ekológiou – to všetko s cieľom trvalo udržateľnej výstavby a rekonštrukcií.

Chcete sa dozvedieť viac o Sto?

O ambíciách a realite

Stiahnite si brožúru spoločnosti Sto O ambíciách a realite.


Dozviete sa čo spoločnosť poháňa. Prečo sa radí medzi technologických lídrov v stavebníctve v medzinárodnom meradle. Ako premýšľame nad jednotlivými aspektmi stavby. A tiež prečo si spoločnosť zvolila heslo „Stavať zodpovedne“.


Sto kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa produktov alebo služieb spoločnosti Sto sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2

831 04 Bratislava

tel.: +421 911 650 114

fax: +420 225 996 388