Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto a životné prostredie

Keďže patríme medzi popredných európskych dodávateľov zateplenia fasády, naše systémy stanovujú odborové štandardy pre inovácie, technický dizajn a udržateľnosť.


Produkty firmy Sto prospievajú ľuďom aj životnému prostrediu. A to od čias, kedy ešte pojem „ochrana životného prostredia“ nebol zaradený v slovníkoch.


Už v roku 1964 odborníkov v spoločnosti Sto napadlo využiť materiál Styropor na zateplenie, a od tých čias sa vďaka fasádnym zatepľovacím systémom ušetrilo 150 miliónov ton CO2.


Jedným z najnovších príspevkov našej firmy na ochranu životného prostredia je StoPhotosan NOX. Táto inovatívna fasádna farba odbúrava skleníkový plyn ozón aj nebezpečné oxidy dusíka. Keby sa použila na veľkých plochách, mohlo by sa do polovice storočia zo vzduchu odbúrať až 8 % škodlivín. Bol by to síce malý, ale dôležitý prínos pre lepšie ovzdušie.

S ochranou životného prostredia začíname u seba.

To je viditeľné už pri pohľade do výrobnej haly. V roku 2003 sme investovali do najmodernejšieho technického vybavenia, vďaka čomu sa môžeme pochváliť výnimočnou energetickou efektivitou.


Okrem toho máme odbor životného prostredia, ktorý dozerá na to, aby výrobné procesy patrili medzi tie najekologickejšie aké môžeme v súčasnom svete nájsť. Aj preto Sto ako jedna z prvých firiem získala pre svoju minerálnu omietku označenie EPD, t. j. Enviromental Product Declaration – Environmentálne prehlásenie o produkte.


To okrem iného znamená, že je plne zdokumentovaný vplyv výroby a použitia daného výrobku na životné prostredie a jeho prípadné zdravotné riziká.

Chcete sa dozvedieť viac o Sto?

O ambíciách a realite

Stiahnite si brožúru spoločnosti Sto O ambíciách a realite.


Dozviete sa čo spoločnosť poháňa. Prečo sa radí medzi technologických lídrov v stavebníctve v medzinárodnom meradle. Ako premýšľame nad jednotlivými aspektmi stavby. A tiež prečo si spoločnosť zvolila heslo „Stavať zodpovedne“.


Sto kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa produktov alebo služieb spoločnosti Sto sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel. +421 911 650 114

Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114