Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Akustické omietkové systémy

Akustické omietky sú vhodné do objektov, ktoré neumožňujú použiť zavesené alebo predsadené akustické systémy. Napríklad krížové klenby v pamiatkovo chránených objektoch vyžadujúcich priamu povrchovú úpravu.


Práve pre tieto prípady vyvinula spoločnosť Sto akusticky účinné omietkové systémy, ktoré sa aplikujú priamo na strop a steny. Tie umožňujú vyhnutie v dvoch smeroch aj minimálny rádius.

Prehľad akustických omietok

Sto Akustikputz

StoSilent Sil AP

Akustický omietkový systém na priamu aplikáciu na stropy a steny.

Umožňuje vyhnutie v dvoch smeroch aj minimálny rádius.

Sto Akustik Spritzputz

StoSilent Miral AP


Akustická striekaná omietka vyvinutá na priamu aplikáciu na strop a steny, okrem toho použiteľná vo vlhkých priestoroch ako omietka s antikondenzačným účinkom.

Stiahnite si brožúru

Brožúra akustické systémy Sto

Stiahnite si informačnú brožúru o akustických systémoch od spoločnosti Sto.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k akustickým systémom a riešeniam sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114