Historické deco profily

Práve klasické fasády sú výrazne zaťažované životným prostredím. Samotné profily z pieskovca, opracované kamenárom, nie sú dlhodobo odolné voči vplyvom životného prostredia a originálne repliky sú zväčša príliš drahé.


Prvky z materiálu VEROFILL® sú preto v tomto prípade perfektnou alternatívou.

Čo najbližšie k originálu

Okná a dvere sú oči domu, fasáda verné zrkadlo svojej doby. Odrážajú nielen dominantný stavebný štýl príslušnej epochy, ale tiež individuálny vkus jej staviteľa. Práve tak individuálny ako rozmanitý a mnohotvárny dizajn bosáží a profilov: od nenápadne okázalých až po účelovo jednoduché – reprodukcie a nové nápady, ktoré StoDeco profily spĺňajú v plnom rozsahu.


Sto ponúka riešenia aj pre pamiatkovo chránené objekty v podobe historických deco profilov, ktoré sú často jediným vhodným riešením z hľadiska zachovania pôvodného vzhľadu aj odolnosti.


Historické deco profily sú určené ako inak než pre historické fasády. V ponuke Sto nájdete viac než 250 profilov a prvkov, ktoré sa vyrábajú z granulátu Verofil. Tieto prvky a profily majú nízku hmotnosť, takže fasádu príliš nezaťažujú. Ich montáž je jednoduchá a rýchla.

Prehľad historických deco profilov

Stiahnite si brožúru

Brožúra o fasádnych systémoch Sto na prevzatie

Stiahnite si informačnú brožúru o ponuke deco profilov od spoločnosti Sto.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok

k fasádam či fasádnym systémom sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 2 4464 8142
fax: +421 2 4445 3075