Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Má zmysel zatepliť bytový dom?

Bezplatná Štúdia revitalizácie od firmy Sto vám pomôže nájsť správne odpovede

banner_465x220_studie_pro_bd_1

Zatepliť obvodový plášť, strechu či strop suterénu, vymeniť okná, renovovať balkóny, investovať do nových rozvodov či termoregulácie? Aké bude mať takéto rozhodnutie vplyv na úsporu energií, platby do fondu opráv, zaťaženie úverom a zhodnotenie majetku? Oplatí sa obnovu bytového domu financovať prostredníctvom komerčného úveru alebo je výhodnejšie využiť možnosti ŠFRB?

Štúdia revitalizácie od firmy Sto Vám zadarmo pomôže zorientovať sa v bludisku nejasností a otázok týkajúcich sa možnej revitalizácie Vášho bytového domu. Táto štúdia pristupuje k revitalizácii komplexne, a môže tak slúžiť aj ako nástroj pre ďalšie rozhodovanie na schôdzach vlastníkov bytov.

Spracovanie štúdie revitalizácie je unikátna služba spoločnosti Sto poskytovaná bytovým domom úplne bezplatne. Štúdiu možno využiť ako prvotnú predstavu o tom, aký vplyv by mala revitalizácia bytového domu na jeho vlastníkov z pohľadu úspor energie, výšku platieb do fondu opráv, či zaťaženie úverom.

Štúdia revitalizácie bytového domu je členená do niekoľkých sekcií, ktoré vám ukážu:

  • aký je súčasný stav energetickej náročnosti a aký by bol po zateplení - simulácia energetického štítku budovy,
  • výpočet optimálnej hrúbky izolantu pre zateplenie - cieľom je maximalizovať vašu úsporu nákladov na vykurovanie a obmedziť zbytočné platby,
  • výber možných revitalizačných opatrení (zateplenie, okná, strecha, suterén ....) podľa priority a možností financovania,
  • porovnanie nákladov na vykurovanie a úspor po dobu revitalizácie,
  • orientačný výpočet ceny revitalizačných opatrení a ich výška v prípade odloženia revitalizácie na neskôr,
  • odporúčaný postup a následné kroky pre revitalizáciu budovy,
  • ... a navyše so štúdiou "dostanete" od Sto technického poradcu, ktorý s Vám pomôže vyriešiť všetky otázky a pomôže s celým procesom revitalizácie.

Ako získať bezplatnú štúdiu revitalizácie bytového domu?

Pre bezplatné spracovanie štúdie revitalizácie bytového domu nám stačí dať vedieť prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formuláru. Rezervujete si tým technického poradcu, ktorým pre Vás úplne zadarmo štúdiu spracuje.

Registračný formulár

Vyplňte všetky povinné polia. (*)

Získajte zadarmo Štúdiu revitalizácie Vášho bytového domu

Najrýchlejšia cesta k vypracovaniu bezplatnej štúdie revitalizácie bytového domu je, pomocou registračného formulára na konci tejto stránky.

Pokiaľ Vám nevyhovuje registračný formulár, oslovte priamo jedného z našich technických poradcov alebo zavolajte na nižšie uvedené telefónne číslo.

Hlavné sídlo spoločnosti

Hlavné sídlo spoločnosti 

Pribylinská 2
Bratislava

tel.: +421 911 650 114