Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Bezplatný pozáručný servis Sto

Pozáručný servis

Fasáda pod kontrolou so spoločnosťou Sto

Vo Sto nám záleží na tom, aby pre Vás fasáda bola investíciou, ktorá má z dlhodobého hľadiska zmysel. Preto prichádzame s 20 ročným bezplatným pozáručným servisom. Teraz sa nemusíte obávať trvalého poškodenia fasády z dôvodov mechanického poškodenia či napadnutia fasády mikroorganizmami.


Ako to funguje?

Po realizácii stavby s materiálmi spoločnosti Sto registrujeme budovu do nášho systému a vystavíme ju servisnú knižku, vďaka ktorej získate ako majiteľ budovy, či jej správcu oprávnenie požiadať vo vopred stanovených intervaloch o analýzu stavu fasády. Do servisnej knižky sa zároveň budú evidovať všetky servisné prehliadky a navrhnuté riešenia.

Po prvých 7 rokoch od realizácie máte nárok na bezplatnú kontrolu stavu fasády a návrh servisných opatrení. A následne každé 3 roky na pravidelné servisné prehliadky, ktoré sú realizované prostredníctvom nášho tímu. Aby ste si nezabudli rezervovať termín, pripomenieme vám potrebu objednanie prostredníctvom e-mailovej správy.

Termín servisnej prehliadky si rezervujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na servisnej knižke nehnuteľnosti.

Po realizácii pozáručnej prehliadky a zápisu do servisnej knižky od nás dostanete návrh prípadných servisných opatrení, ktoré odporúčame zrealizovať na predĺženie životnosti fasády alebo na odstránenie prípadných nedostatkov. Zároveň Vám odporučíme vhodnú realizačný firmu, o ktorej vieme, že má dostatok skúsenosti s odstraňovaním daných nedostatkov.


Čo skontrolujeme?

bez_nzvu_5

Znečistenie a biotické napadnutia


Zistíme v akom stave sa nachádza povrchová úprava fasády, zistíme či je potrebné vykonať čistenie od prachových častíc alebo nečistôt.

logo2

Kontrola povrchovej omietky


Preveríme nasiakavosť, alebo či povrchovej vrstvy nekřídovatí. Výskyt týchto faktov je vhodné eliminovať náterom systémovú fasádnou farbou.

logo3

Kontrola trhlín na fasáde


Zjistíme, zda se na fasádě nenacházejí trhliny, které mají tendenci se rozšiřovat a ještě více narušit její povrch. Pokud se analýza příčiny vzniku trhlin a jejich sanace nerealizuje včas, může dojít k trvalému poškození fasády.

logo4

Kontrola tesnosti napojenia fasády


Skontrolujeme aktuálny stav kvality spojov fasády k prestupujúcim prvkom, ako sú parapety či oplechovanie. Získate istotu, že sa do izolačného systému nedostáva nechcená vlhkosť a že je zabezpečená správna izolačná funkcia fasády.

logo5

Problematické a nestabilné fasády


V prípade vážneho podozrenia na nestabilitu zatepľovacieho systému či v prípade potreby aplikácie zdvojené izolačnej vrstvy na žiadosť majiteľa / správcu budovy vykonáme analýzu kontaktného zatepľovacieho systému, odporučíme vhodného statika a navrhneme optimálne riešenie.

Brožúra - 20 ročný pozáručný servis

brozura

Letáčik s bližšími informáciami o pozáručnom servise k stiahnutiu.

Kontakty

Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114