Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Podlahy pre antistatické prostredie

Antistatikou sa nezaoberajú len elektrotechnici. V posledných desaťročiach sa princípy a zákonitosti elektrostatického poľa využívajú alebo naopak potláčajú v celom rade odborov a činností.


Nepriaznivé pôsobenie sa vyskytuje všade tam, kde dochádza k treniu, oddeľovaniu rezaniu, presýpaniu či rolovaniu materiálov. Skrátka tam, kde elektrický výboj môže ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť výbuch horľavých pár alebo plynov.


Sto ponúka antistatické podlahy pre elektrotechnický a automobilový priemysel, výpočtové centrá, operačné sály, výbušné prostredia. Všade tam, kde sú elektrické výboje nežiaduce.

Podlahové systémy pre antistatické prostredia

StoPox KU 611

StoPox KU 611

Chemicky a mechanicky vysoko odolná epoxidová vrstva, využívaná najmä v interiéroch ako farebná, elektricky vodivá krycia vrstva priemyselných podláh.


Veľmi dobré odvzdušnenie a rozlev. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.


Lesklý vzhľad. Neobsahuje lak poškodzujúce aditíva.

StoPox KU 615

StoPox KU 615

Elektricky vodivá, epoxidová krycia vrstva vhodná na interiérové podlahy.


Využíva sa ako farebná, elektricky vodivá krycia vrstva s vysokou odolnosťou a lesklým vzhľadom.


Má veľmi dobrý rozlev. So zvýšenými požiadavkami na ochranu ESD (pri teplote prostredia a relatívnej vlhkosti vzduchu >40 %).

StoPur IB 510

StoPur IB 510

Polyuretánový náter priemyselných podláh, ktorý je viskózne elastický a elektricky vodivý.


Vhodný na použitie v interiéroch. Používa sa ako farebný, lesklý podlahový náter priemyselných podláh, na cementom pojené podklady alebo na tvrdé liate asfaltové potery.


Pre povrchy, po ktorých sa chodí a jazdí – odolný voči opotrebovaniu.

StoPox KU 411

StoPox KU 411

Epoxidový štrukturálny náter, ktorý je elektricky vodivý, vhodný na použitie do interiéru pre cementom pojené podklady ako je betón alebo potery.


Farebný štrukturálny náter pre priemyselné podlahy bez aditív poškodzujúcich laky, na priamu aplikáciu.


Lesklá, nopovová štruktúra. Štrukturálne viskózne nastavenie.

StoPur KV

StoPur KV

Polyuretánový náter, konduktívne vodivý s obsahom riedidla.


Vhodný do interiérov, pre mechanicky a chemicky málo namáhané podlahy.


Hodvábne lesklé farby.

StoPur WV 210

StoPur WV 210

Matný, elektricky vodivý polyuretánový náter, ktorý sa využíva na povrchy s nízkym zaťažením, na podlahy, do interiérov aj na steny.


Rýchlo tvrdne pri izbovej teplote. Má veľmi vysokú stabilitu farebného odtieňa.


StoPox WL 113

StoPox WL 113

Vodný epoxidový náter pre stredné zaťaženie. Elektricky vodivý a nízkoemisný. Veľmi dobre priľne k podkladu.


Vhodný pre interiéry, (minerálne) podlahy, na betón a cementové potery. Ďalej tiež na horečnaté a síranovápenaté potery.


Hodvábne lesklý vzhľad.


Stiahnite si brožúry

Brožúra podlahových systémov na prevzatie

Stiahnite si informačné brožúry o podlahových systémoch spoločnosti Sto a povrchových úpravách jednotlivých podláh.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok

k podlahovým systémom alebo jednotlivým povrchom sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114