Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Akustické systémy

Flexibilný stropný systém StoSilent Modular

StoSilent Modular - optimálny systém do miestností, kde nie je možné použiť uzatvorený akustický stropný systém a kde následne nie je možné optimalizovať akustiku. S inovatívnym akustickým systémom možno nastaviť ideálne akcenty vo forme a farbe. Nech v podobe obdĺžnikov, kriviek alebo nepravidelných tvarov s integrovanými osvetľovacími prvkami - StoSilent Modular vám ponúka všetky možnosti.

Systém je vhodný najmä pre budovy s chladením v betónovej konštrukcii, u ktorých by celoplošný uzavretý akustický strop viedol k stratám.

produkty