Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Predsadené prevetrávané fasádne systémy

Reprezentatívne budovy

Dizajn fasády je jednou z najdôležitejších úloh v plánovacom procese. Na jednej strane charakterizuje vonkajší vzhľad budovy, na druhú stranu fasáda musí spĺňať aj požiadavky na stavebnú fyziku, bez toho aby zanedbávala faktor ekonomickej efektívnosti.


Predsadená vetraná fasáda je optimálnym riešením. Odvetrávanie odvádza vlhkosť od nosnej časti. Vďaka tomu zostáva murivo a izolácia trvale suché, chránené a funkčné. Konštrukcia s viacerými plášťami tiež prispieva k zlepšeniu zvukovej izolácie.