Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Systémy zateplenia interiérov a stropov

Stropné a vnútorné izolačné systémy

Pri energetickej úvahe musí byť budova považovaná za celok. Často sa zanedbáva izolácia stropov. S malým úsilím možno pritom ušetriť zhruba 15 % energie na vykurovanie pri strope horného podlažia. U pivnice je to až 10 %. Systémová izolácia pivníc slúži aj izolácii podzemných garáží.

Vnútorné izolačné systémy bez parozábrany sú vhodné pre obytné budovy, ktoré nemôžu byť izolované zvonka. A naopak sa systémy s parozábranou používajú napríklad pre bazény.

produkty