Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Laky a lazúry

Laky a lazúry

Laky a lazúry

Ako líder tvorby ekologicky šetrných ľudských obydlí zabezpečuje spoločnosť Sto, že jej výrobky spĺňajú najprísnejšie environmentálne kritériá a že úroveň znečistenia zostáva čo najnižšia. To je obzvlášť dôležité pre farby a laky. Preto je voľba sortimentu náterov Sto vedomým rozhodnutím pre ochranu životného prostredia.

Smernice VOC

Obmedzenie prchavých organických zlúčenín (VOC) je výzva, ktorú riešime s využitím všetkých našich schopností. S úspechom: dnes už garantujeme implementáciu celoeurópskych smerníc pre VOC.

V tomto prípade je podiel rozpúšťadiel vo farbách a lakoch regulovaný obmedzením ich maximálnej hodnoty. Smernica VOC nadobudla účinnosť v dvoch etapách, a to v rokoch 2007 a 2010. Spoločnosť Sto už plní tieto požiadavky u vodou riediteľných farieb a lakov, čo vytvára základ pre ich neobmedzené využitie.

Nízko aromatické nátery

Nízko aromatické nátery s Aromatic-Free (AF) výrobkami. Nepríjemné pachy pri natieraní sú minulosťou! To je možné vďaka bezarómatovým lakom na báze alkydových živíc.

Všetko z jedného zdroja

Mimochodom: Dokonale vyhovujúce, inovatívne náradie je u nás tiež k dispozícii. Či už ide o maľovanie či lakovanie, či už s valčekom s dlhým či krátkym vlasom, maliarskymi valčekom alebo štrukturálnym a kreatívnym valčekom - s rozsiahlym sortimentom náradia Sto je spracovateľ vždy optimálne vybavený pre každú aplikáciu.

produkty