Základové laky na báze alkydovej živice, s obsahom rozpúšťadiel