Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Podlahová povrchová úprava

Podlahy

liate podlahy

Podlahy sú namáhané mnohými spôsobmi. Sú napríklad vystavené mechanickému, chemickému alebo tepelnému zaťaženiu. Vysoko kvalitné povrchy musia byť schopné odolávať tomuto zaťaženiu a navyše aj spĺňať estetické požiadavky zákazníkov. Sto ponúka širokú škálu produktov, od základného náteru cez krycie nátery až po tmely, ktorá presvedčí ako ekonomicky, tak kvalitatívnymi a tvorivými možnosťami.

produkty