Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Hinterfüllprofil

Kruhový profil s uzavretou štruktúrou, na polyetylénovej báze, na zadné vyplnenie škár

použitie

  • na vyplnenie škár zozadu, ktoré sa následne vypĺňajú tesniacim materiálom
  • pre zabránenie trojstrannému priľnutiu tesniacich materiálov

vlastnosti

  • vodoodpudivá
  • elastický

formát/veľkosť

kruhový profil

 

30169_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti