StoReno Fugendichtband

Komprimovaná tesniaca páska z impregnovanej mäkkej penovej hmoty

použitie

  • na utesnenie napojení v sanačnom systéme StoReno
  • vhodný na StoReno Plan
  • pre šírky škár 3 - 6 mm
  • nevhodná pre škáry a napojenia s veľkými pohybmi (napr. dilatačné škáry budov)

vlastnosti

  • tesný voči hnanému dažďu
  • celoimpregnovaná
  • pomaly expandujúca
  • samolepiaci

poznámky

  • skupina namáhania BG 1 podľa DIN 18542
  • Tesnosť voči hnanému dažďu podľa DIN 18542 skupina namáhania BG 1 je zaručená iba vtedy, ak je šírka škáry v rozsahu použiteľnosti (3 - 6 mm).

formát/veľkosť

šírka pásky / šírka škáry
10 mm / 3 - 6 mm

 

odtieň

antracitová

 

30210_DE_de.jpg