StoVentec Trägerplatte

Nosná omietková doska zo skleneného granulátu

použitie

ako nosná doska v systéme StoVentec pre fasády a obklady stropov

 

vlastnosti

  • obojstranne vystužená siet'ovinou
  • t'ažko horľavý
  • odolná voči mechanickému namáhaniu
  • odolnosť voči mrazu
  • nízka hmotnosť

formát/veľkosť

1200 x 800 x 12 mm
2400 x 1200 x 12 mm

 

30816_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti