Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Fugenkitt WF

Akrylová tesniaca hmota

použitie

  • exteriér a interiér
  • na lepenie interiérových profilov
  • na utesnenie škár s malým alebo veľmi nepatrným pohybom
  • nevhodný pre škáry so strednými a veľkými pohybmi (napr. pripájacie škáry okien, dilatačné medzery)

vlastnosti

  • plastickoelastický
  • neobsahuje žiadne uvoľňujúce sa zmäkčovadlá

poznámky

  • výrobok zodpovedá EN 15651-1
  • výrobok nie je odolný voči trvalému pôsobeniu vody a pri použití vo vonkajšom prostredí by sa mal chrániť náterom

formát/veľkosť

310 ml kartuša

 

odtieň

biela

 

spracovanie

nanáša sa pomocou kartuše

 

30237_DE_de.jpg
nanáša sa pomocou kartuše

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)