StoPox HVP O

EP podkladový náter, brániaci prenikaniu oleja

použitie

  • v interiéri a vystavený poveternosti
  • na podlahové plochy
  • vlhké, vyčistené podklady viazané cementom
  • ako podkladový náter pre podklady kontaminované olejom po ich predchádzajúcom vyčistení
  • pieskovaný pod EP a PUR povrchové úpravy

vlastnosti

  • veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • vysoká kapilárna aktivita
  • vysokoúčinný proti kapilárne vzlínajúcim olejovým nečistotám

poznámky

  • výrobok zodpovedá EN 1504-2
  • výrobok zodpovedá EN 13813

vzhľad

mliečne zakalený

 

spracovanie

zložka A, zložka B, nanášať stierkou

 

31839_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B nanášať stierkou

Na prevzatie

bezpečnostné listy