Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Steinlamelle

Tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny podľa EN 13162

použitie

  • exteriér
  • ako izolačná doska v kontaktných zatepľovacích systémoch
  • upevnenie lepením alebo lepením a kotvením
  • nevhodné pre použitie v soklovej oblasti a pod zemou

vlastnosti

  • trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1
  • vysoká odolnosť voči odtrhnutiu (≥ 80 kN/m²) vďaka kolmo prebiehajúcim vláknam

poznámky

  • charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/(m*K)
  • pri nasledovných hrúbkach sú možné dlhšie dodacie lehoty: všetky nad 20 cm

formát/veľkosť

120 x 20 cm

 

odtieň

žltohnedý

 

30800_DE_de.jpg