Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Vorlegeband Keramik

Páskový profil na polyetylénovej báze pre vytváranie škár

použitie

  • na vkladanie do pružnej, škárovacím tmelom vypĺňanej škáry medzi keramickými obkladmi
  • pre zabránenie trojstrannému priľnutiu

vlastnosti

  • samolepiaci
  • s fóliou

formát/veľkosť

šírka: 6, 8, 10, 12 mm
hrúbka: 2 mm

 

odtieň

čierna

 

30808_DE_de.jpg

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti