StoPox GH 205

EP podkladový náter, testovaný, odolný voči vzlínajúcej vlhkosti

použitie

 • v interiéri a vystavený poveternosti
 • na podlahové plochy
 • ako podkladový náter pre minerálne podklady
 • vyrovnávacie stierkovanie pri hĺbke nerovnosti > 0,5 mm
 • utesnenie kapilár a pórov v podkladoch viazaných cementom

vlastnosti

 • veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady
 • testovaný na odolnosť voči odtrhnutiu a vytváraniu bublín pri vzlínajúcej vlhkosti
 • obsahuje odvzdušňovacie aditíva
 • možnosť plnenia kremenným pieskom na stavbe
 • s nízkym obsahom emisií VOC

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • výrobok zodpovedá EN 13813
 • súčasť rôznych podlahových systémov so schválením podľa AgBB

vzhľad

transparentný

 

spracovanie

zložka A, zložka B, valcovanie, nanášať stierkou, odvzdušniť

 

31825_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B valcovanie nanášať stierkou odvzdušniť

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti