Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Top Basic

Organická porézna podkladová vrstva pre akustické systémy StoSilent

použitie

  • interiér
  • ako podkladová vrstva pre akustické systémy StoSilent Direct, StoSilent Distance a StoSilent Modular 400
  • pri nanesení v 2 vrstvách použiteľný aj ako konečná povrchová úprava
  • v systéme StoSilent Direct, povrchovo upravený bez škár a s nízkymi požiadavkami na kvalitu vzhľadu, spracovaný 6 mm zubovým hladidlom a použiteľný jednovrstvovo

vlastnosti

  • porézna
  • jemná zrnitosť

poznámky

poréznosť vzniká použitím špeciálnej techniky spracovania

 

vzhľad

matný hladký povrch

 

odtieň

biela (cca RAL 9001)
obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, biela (cca RAL 9001)

 

spracovanie

ručne, strojovo, striekanie pištoľou s lievikom

 

30742_DE_de.jpg
ručne strojovo striekanie pištoľou s lievikom biela (cca RAL 9001)

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti