Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Flachverblender

Organický obklad so vzhľadom klinkeru

použitie

  • exteriér
  • ako fasádny obklad
  • ako kontaktné zatepľovacie systémy, predsadené prevetrávané fasádne systémy a masívne podklady

formát/veľkosť

Plošný obkladový pásik:
dĺžka x výška, údaj v mm:
240 x 71, cca 48 ks/m²
240 x 52, cca 64 ks/m²
210 x 48, cca 76 ks/m²
Mačacie hlavy (EK):
dĺžka x výška, údaj v mm:
115 x 71 (EK), cca 96 ks/m²
115 x 52 (EK), cca 128 ks/m²
100 x 48 (EK), cca 152 ks/m²
špeciálne vyhotovenie

 

odtieň

viď prehľad sortimentu

 

30669_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti