Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Stolit Milano®

Organická, jemnozrnná modelačná omietka

použitie

 • exteriér
 • na murivo, zatepľovaný a predsadený prevetrávaný fasádny systém s podkladovou omietkou
 • na minerálne a organické podklady
 • tenkovrstvová, ako skladba omietky skladajúca sa z viacerých vrstiev
 • nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným vplyvom

vlastnosti

 • vonkajšia omietka podľa EN 15824
 • modelačná omietka pre voľne vytvorené povrchy s jemnou štruktúrou
 • jemná zrnitosť, menej ako 0,1 mm
 • dobre brúsiteľný
 • vodoodpudivá
 • paropriepustný
 • odolný voči poveternostným vplyvom

poznámky

 • viď Služby/prehľad síl v produktovom katalógu alebo v cenníku
 • ak má zvolený farebný odtieň stupeň svetelnej odrazivosti ≥ 15, nie je potrebná žiadna ďalšia konečná povrchová úprava
 • zbrúsené povrchy pôsobia svetlejšie

vzhľad

jemná až hrubo fľakatá stierkovacia technika možná ďalšia povrchová úprava, napr. lazúrou v rôznych povrchových technikách StoSignature podľa špeciálnych pokynov pre spracovanie

 

odtieň

biela
tónovateľná podľa StoColor System, biela

 

spracovanie

ručne

 

30028_DE_de.jpg
ručne biela

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)