Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTap Pro 100 S

Sklovláknitý vlies, prírodne biely

použitie

  • interiér
  • pre renováciu (premostenie trhlín), sanáciu (prepracovanie podkladu) a dekoratívne stvárnenie plôch stien a stropov

vlastnosti

  • mechanicky zaťažiteľný
  • premosťujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
  • rozmerovo stabilný
  • nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je > 5 µm
  • možná povrchová úprava
  • v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
  • plošná hmotnosť cca. 35 g/m²

poznámky

v závislosti na požiadavkách je možné individuálne voliť konečné povrchové úpravy pre rôzne oblasti použitia

 

vzhľad

všestranné možnosti farebného riešenia pozri kolekciu StoTex/StoTap

 

formát/veľkosť

šírka role: cca 1 m
dĺžka role: 50 m

 

odtieň

prírodne biely

 

spracovanie

lepidlo na podklad, pretretie obkladov stien

 

30219_DE_de.jpg
lepidlo na podklad pretretie obkladov stien

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)