StoCryl V 100

Povrchová úprava, stredne intenzívny lesk

použitie

ako pevná povrchová úprava pre ochranu a farebnú úpravu betónových konštrukcií (betón a železobetón)

 

vlastnosti

 • zamedzuje vniknutiu vody a vo vode rozpustných škodlivých látok
 • reguluje vlhkostný režim
 • dobrá penetračná schopnosť
 • zvyšuje elektrický odpor
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • dobrá nepriepustnosť oxidu uhličitého (Sdhodnota CO2 > 50 m)
 • dobrá difúzna priepustost' vodnej pary (Sdhodnota H2O < 4 m)
 • vodou riediteľný

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • nie pre horizontálne plochy zaťažené vodou
 • nevhodné pre pochôdzne a pojazdové plochy
 • nie pre priestory využívané na bývanie

vzhľad

stredný lesk (G2) podľa EN 1062-1

 

odtieň

biela
tónovateľná podľa StoColor System
farebná vzorkovnica RAL, biela, tónovateľná podľa StoColor System

 

spracovanie

valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu), natieranie

 

30061_DE_de.jpg
valcovanie striekanie airless (bez použitia vzduchu) natieranie biela tónovateľná podľa StoColor System

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti