StoCryl RB

Povrchová úprava, premosťujúca trhliny

použitie

ako trhliny premosťujúca povrchová úprava pre ochranu a farebnú úpravu betónových nosných konštrukcií (betón a železobetón), ohrozených trhlinami

 

vlastnosti

 • staticky a dynamicky premosťujúci trhliny
 • zamedzuje vniknutiu vody a vo vode rozpustných škodlivých látok
 • reguluje vlhkostný režim
 • zvyšuje elektrický odpor
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • dobrá nepriepustnosť oxidu uhličitého (Sdhodnota CO2 > 50 m)
 • dobrá difúzna priepustost' vodnej pary (Sdhodnota H2O < 4 m)
 • vodou riediteľný

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • nie pre horizontálne plochy zaťažené vodou
 • nevhodné pre pochôdzne a pojazdové plochy

odtieň

biela
tónovateľná podľa StoColor System
farebná vzorkovnica RAL, biela, tónovateľná podľa StoColor System

 

spracovanie

natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu)

 

30679_DE_de.jpg
natieranie valcovanie striekanie airless (bez použitia vzduchu) biela tónovateľná podľa StoColor System

Na prevzatie

bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti