StoCrete FB

Povrchová úprava, modifikovaná cementom, premosťujúca trhliny

použitie

 • ako trhliny premosťujúca vrstva pre ochranu betónových nosných konštrukcií (betón a železobetón) ohrozených trhlinami
 • pre používanie v zariadeniach na skladovanie, plnenie a prečerpávanie kvapalín, ohrozujúcich vodu
 • ako tesniaca hmota na utesňovanie stavebných konštrukcií

vlastnosti

 • povrchová úprava zušľachtená polymérmi, s obsahom cementu
 • staticky a dynamicky premosťujúci trhliny
 • zamedzuje vniknutiu vody a vo vode rozpustných škodlivých látok
 • reguluje vlhkostný režim
 • zvyšuje elektrický odpor
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • dobrá nepriepustnosť oxidu uhličitého (Sdhodnota CO2 > 50 m)
 • dobrá difúzna priepustost' vodnej pary (Sdhodnota H2O < 4 m)
 • vodotesná do 3 bar
 • vysoká odolnosť voči palivám, vykurovaciemu oleju, použitým a nepoužitým olejom spaľovacích motorov a prevodovým olejom vozidiel ako aj transformátorovým a izolačným olejom

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • nevhodné pre pochôdzne a pojazdové plochy
 • plochy so vzlínajúcou vlhkosťou na požiadanie

odtieň

sivá

 

spracovanie

zložka A, zložka B, natieranie, kartáčovanie, striekanie za mokra/spracovanie vretenovým čerpadlom, vyhotovenie škrabanej stierky

 

32235_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B natieranie, kartáčovanie striekanie za mokra/spracovanie vretenovým čerpadlom vyhotovenie škrabanej stierky

Na prevzatie

technické listy