Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSeal F 505

Škárovacia hmota pre fasády, odolná

použitie

  • na utesnenie fasádnych škár, styčných napojení okien a dverí
  • k lepeniu profilov s vnútorným zaoblením

vlastnosti

  • vysoká elasticita
  • optimálna flexibilná odolnosť
  • vysoká lepivosť
  • tvrdne pôsobením vzdušnej vlhkosti

poznámky

  • vhodná tiež pre lepenie tesniacich pások v pozemných stavbách
  • výrobok zodpovedá EN 15651-1

odtieň

sivá
biela

 

spracovanie

nanáša sa pomocou kartuše

 

30793_DE_de.jpg
nanáša sa pomocou kartuše

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti