StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kremenný piesok na plnenie a posyp pre EP a PUR podlahové povrchové úpravy

použitie

ako posypový piesok a prímes do EP/PUR živíc podľa technického listu

 

32149_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy