StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kremenný piesok na plnenie a posyp pre EP a PUR podlahové povrchové úpravy

použitie

ako posypový piesok a prímes do EP/PUR živíc podľa technického listu

 

32134_DE_de.jpg

Na prevzatie

bezpečnostné listy