Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrep Vapor

Dvojzložková, natierateľná a valcovateľná parobrzda

použitie

  • interiér
  • pre všetky druhy mokrých a vlhkých priestorov (plavárne a kryté kúpaliská, sprchy, priemyselné vlhké priestory, sauny a pod.)

vlastnosti

  • tekutá parobrzda
  • tixotropne nastavená

spracovanie

natieranie, valcovanie

 

30757_DE_de.jpg
natieranie valcovanie

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy