Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoMiral® K/R/MP

Minerálna vrchná omietka podľa EN 998-1

použitie

  • exteriér a interiér
  • zušľachtená vrchná omietka podľa EN 998-1
  • veľmi vhodná pre fasádne zatepľovacie systémy Sto s minerálnymi podkladovými omietkami

vlastnosti

  • veľmi vysoko CO2 a paropriepustný
  • odolný voči poveternostným vplyvom
  • hydrofobizovaný
  • s vysokokvalitným mramorovným zrnom z prirodzeného výskytu

vzhľad

optimálna štruktúra v škrabanej (K) a ryhovanej štruktúre (R) alebo ako modelačná omietka (MP)

 

odtieň

biela
obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, biela

 

spracovanie

ručne, strojovo

 

30964_DE_de.jpg
ručne strojovo biela

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)