Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoFluid EP

Riedidlo a čistiaci prostriedok pre podkladové nátery a laky na báze epoxidovej živice

použitie

  • exteriér
  • pre podkladové nátery a laky na báze epoxidovej živice
30765_DE_de.jpg

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti