Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Putzgrund QS

Plnený, pigmentovaný, organický medzináter so skorou odolnosťou voči dažďu

použitie

 • exteriér
 • na minerálne a organické podklady
 • pre organické a silikónové omietky
 • pre vrchné omietky s technológiou Lotus-Effect® vytváracjúcou efekt lotosového kvetu
 • špeciálne vlhké a chladné počasie (min. +1 °C až max. +15 °C, max. 95 % relatívna vlhkosť vzduchu)
 • nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným vplyvom

vlastnosti

 • skorá odolnosť voči dažďu (QuickSet Technology)
 • sprostredkujúci priľnavost'
 • regulujúci nasiakavosť
 • predlžuje čas spracovateľnosti pri spracovaní vrchnej omietky
 • prepúšťa vodnú paru a CO2
 • odolnosť voči zásadám
 • pigmentovaný

poznámky

 • pri použití Sto-Putzgrund QS a následných QS vrstiev na nových minerálnych podkladoch je znížená vlastnosť skorej odolnosti voči dažďu
 • StoSilo Technik - pozri pod Služby/Prehľad síl

vzhľad

plnený

 

odtieň

biela
obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, biela

 

spracovanie

natieranie, valcovanie

 

30013_DE_de.jpg
natieranie valcovanie biela

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy