Sto-Schraubdübel S UEZ 8

Kotva pre upevnenie profilu s európskym technickým osvedčením

použitie

  • exteriér
  • pre betón, plné stavebné materiály, dierované stavebné materiály, ľahčeného pórobetónu, pórobetónu
  • kategórie použitia: A, B, C, D, E

poznámky

Európske technické schválenie ETA-04/0023

 

formát/veľkosť

priemer závitu skrutky: 8 mm

 

odtieň

biela

 

30390_DE_de.jpg

Na prevzatie

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)