Sto-Turbofix Mini

Jednozložková PU-pena na lepenie izolačných dosiek

použitie

  • exteriér
  • na lepenie tepelno-izolačných dosiek
  • vhodné na lepenie izolačných dosiek soklov

vlastnosti

  • jednoduché, kompaktné zariadenie
  • prepracovateľné po cca. dvoch hodinách
  • žiadne rozmiešavanie, rozdeľovanie materiálu, atď.
  • bez freónov
  • trieda reakcie na oheň B1 podľa DIN 4102

poznámky

  • príslušenstvo pozri systémové náradie ETICS
  • pri lepení izolačných dosiek s tupou hranou odporúčame použiť fixačnú pomôcku StoColl Fix alebo fixačnú pätku Sto-Fastfix

formát/veľkosť

750 ml

 

30251_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti