StoPox GH 305

Podkladový náter EP, rýchlotuhnúci, s nízkym obsahom emisií, bez obsahu benzylalkoholu

použitie

 • v interiéri a vystavený poveternosti
 • na podlahové plochy
 • ako rýchlotuhnúci podkladový náter pre sanácie priemyselných podláh
 • pre suché podklady s cementovým spojivom ako betónové plochy a potery
 • ako podkladový náter pod StoPox KU 405, systém bez benzylalkoholu

vlastnosti

 • krátke čakacie doby
 • obsahuje odvzdušňovacie aditíva
 • veľmi rýchle vytuhnutie aj pri nízkych teplotách > +6 °C
 • veľmi dobrá väzba s nasledujúcou vrstvou
 • s nízkym obsahom emisií VOC

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • výrobok zodpovedá EN 13813

vzhľad

transparentný

 

spracovanie

zložka A, zložka B, valcovanie, nanášať stierkou, odvzdušniť

 

31821_4_DE_de.jpg
zložka A zložka B valcovanie nanášať stierkou odvzdušniť

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti