StoVentec Trägerplatte A

Nosná omietková doska zo skleneného granulátu

použitie

 • univerzálne použiteľné na všetky podklady a konštrukcie montovaných stavieb
 • obklad konštrukcií okrúhleho tvaru
 • EXTERIÉR:
 • nosná doska pre všetky kontaktné zatepľovacie systémy StoTherm
 • nosná doska na obklad fasád a stropov v predsadenom prevetrávanom fasádnom systéme
 • ochrana pred nárazom prostredníctvom izolačných omietok a izolačných systémov
 • prekrytie nenosných podkladov, otvorov alebo roletových boxov
 • INTERIÉR:
 • obklad stien so stojanovou konštrukciou a sanitárnych predstenových prvkov
 • na stenu, strop, šikmú plochu, pod strechu, do pivničného priestoru
 • podklad pre obklady a stierkovanie v oblasti steny
 • pre pôsobenie vody W2-1 alebo W3-1 v mokrom a vlhkom priestore: potrebné odborné utesnenie podľa DIN 18534

vlastnosti

 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0
 • odolný voči mrazu
 • odolná voči mechanickému namáhaniu
 • nízka hmotnosť
 • jednoduché spracovanie
 • zrezávanie orezávacím nožom
 • odolné voči vlhkosti, avšak nevhodné na trvalý kontakt s tečúcou vodou
 • svetlý vzhľad
 • obojstranne viditeľná sklotextilná výstuž

poznámky

pre nehorľavé zloženie systému (A2-s1,d0) podľa EN 13501 v systéme StoVentec S, M, C, v závislosti od schválení v príslušnej krajine, musí byť doska na strane vetracej medzery povrchovo upravená pomocou StoPrep Ventec A (nanášané množstvo 165 g/m²)

 

formát/veľkosť

šírka x výška, údaj v mm: 1200 x 800, 2400 x 1200
hrúbky, údaje v mm: 12

 

31341_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti