Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Nehorľavá tepelnoizolačná doska regulujúca vlhkosť vyrobená z perlitu

použitie

 • interiér
 • ako tepelnoizolačná doska na steny a stropy pri interiérovom zatepľovacom systéme StoThem In Comfort

vlastnosti

 • deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 50 mm ≤ d < 120 mm: λD = 0,045 W/(m*K)
 • 120 mm ≤ d ≤ 200 mm: λD = 0,044 W/(m*K)
 • trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1
 • minerálna
 • bez vlákien
 • difúzna otvorenosť
 • rozdeľuje vlhkosť
 • rýchla absorpcia, distribúcia a časové posunutie vysychania skondenzovanej vlhkosti
 • úplne recyklovateľná
 • odolnosť voči plesňam
 • dobre tepelnoizolačná

poznámky

predaj dosiek hrúbky ≤ 10 cm po zväzkoch/po paletách, pri doskách hrúbky ≥ 12 cm iba po paletách

 

formát/veľkosť

hrany: tupé
62,5 x 41,6 cm
hrúbky dosiek - pozri sortiment výrobkov

 

30611_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)