Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Fugendichtband Lento

Komprimovaná tesniaca páska z impregnovanej mäkkej peny

použitie

  • na utesnenie napojení medzi fasádnymi zatepľovacími systémami a susednými stavebnými časťami
  • vďaka pomalej expanzii obzvlášť vhodná pre zhotovenie komplexných napojení (napr. parapety)
  • pre nasledujúce šírky škár (svetlá šírka vrátane možného pohybu): 2 – 6 mm, 3 – 9 mm, 5 – 12 mm a 9 – 18 mm

vlastnosti

  • tesný voči hnanému dažďu
  • celoimpregnovaná
  • pomaly expandujúca
  • samolepiaci

poznámky

  • skupina namáhania BG 1 podľa DIN 18542
  • tesnosť voči hnanému dažďu je zaručená iba vtedy, ak je šírka škáry v rozsahu použiteľnosti (napr. 2 – 6 mm)
  • reakcia na oheň podľa DIN 4102-B1 platí iba pre škáry medzi masívnymi minerálnymi stavebnými materiálmi

formát/veľkosť

šírka pásky / šírka škáry
15 mm / 2 - 6 mm
15 mm / 3 - 9 mm
15 mm / 5 - 12 mm
25 mm / 9 - 18 mm

 

odtieň

antracitová

 

30215_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy