StoPox GH 530

EP podkladový náter, predplnený, pre testované systémy povrchovej ochrany, odolný pri pôsobení vlhkosti zozadu

použitie

 • interiér
 • vystavený účinkom počasia
 • na podlahové plochy
 • ako podkladový náter
 • ako samonivelizačná stierka
 • na suché podklady s cementovým spojivom, napr. betón, poter
 • ako súčasť certifikovaných systémov na ochranu povrchu OS 8 a OS 11 StoCretec
 • posypané pod EP povrchové úpravy a PUR povrchové úpravy

vlastnosti

 • vopred vyplnené špeciálnymi výplňovými materiálmi
 • veľmi dobré zmáčanie podkladu
 • veľmi dobré odvzdušnenie
 • testovaná kompatibilita medzi povrchovou úpravou a vodou nasýteným betónom so suchým povrchom podľa DIN EN 13578: 2003
 • testované na priľnavosť pri vzlínajúcej vlhkosti podľa smernice o údržbe DAfStb

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • výrobok zodpovedá EN 13813

vzhľad

nepriehľadný

 

spracovanie

zložka A, zložka B, nanášať stierkou, odvzdušniť

 

31831_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B nanášať stierkou odvzdušniť

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy