Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTap Pro 150 SV

Vlies zo skleného vlákna pre použitie do stierky, prírodne biely

použitie

 • interiér
 • na priame zapustenie do stierkových hmôt, napr. do StoLevell In AS, StoLevell In XXL a StoLevell In Sil
 • k preklenutiu vlasových trhlín, trhlín zo zmršťovania a vysychania
 • pre vyhľadenie drsných (starých) podkladov
 • ako základ pre ďalšie systémové skladby

vlastnosti

 • premosťujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
 • jednoduché a hospodárne spracovanie
 • rozmerovo stabilný
 • odolnosť voči zásadám
 • odolná voči rozloženiu
 • nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je cca 13 µm
 • trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: A2-s1, d0 v systéme so StoLevell In XXL
 • možná povrchová úprava

formát/veľkosť

šírka role: cca 1 m
dĺžka role: 50 m

 

odtieň

prírodne biely

 

30220_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)