Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell Calce RP

Ekologická funkčná jadrová omietka na báze vápna podľa EN 998-1

použitie

 • interiér
 • na všetky minerálne podklady
 • ako funkčná základná omietka pre sorpčný systém StoCalce Functio

vlastnosti

 • minerálna
 • bez konzervačných prostriedkov
 • optimálne prispôsobenie na sorpčný systém StoCalce Functio
 • veľmi dobre filcovateľná
 • veľmi dobrá trvanlivosť
 • veľmi difúzne otvorený
 • veľmi dobrý manažment vlhkosti
 • prispieva k optimalizácii klímy v obytnom priestore
 • jednoduché spracovanie, poddajný materiál
 • najlepšia reguácia vlhkosti vzduchu
 • rýchla sorpcia a desorpcia
 • MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) v systéme so StoLevell Calce FS, StoCalce Activ

odtieň

prírodne biely

 

spracovanie

ručne, strojovo

 

30995_DE_de.jpg
ručne strojovo

skúšobná a akostná značka

štítok - bez konzervačných prostriedkov natureplus®

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti