StoFlexyl Cement

Špeciálny cement pre StoFlexyl

použitie

  • exteriér
  • v spojení so StoFlexyl

vlastnosti

špeciálny cement pre StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R

 

vzhľad

biely cement

 

odtieň

biela

 

30122_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti